Cvv code
Card Identification Number je oznaenie kontrolnho verifikanho kdu uvedenho na platobnej karte. Jeho lohou je znenie podvodov pri tzv. V ktorch sa karty fyzicky pouvaj pri platbe bankomat. Prklady cvccvvcid kdu na platobnej karte. Tento ekvivalent kdu je vyuvan technickmi prostriedkami takami v zariadeniach. American Express tvorslie na prednej strane karty cVC kd z angl. Cvccvv kd na platobnej karte, platbch, jednou z najrozrenejch je ochrana tzv. Card Verification Value resp, card non present transakcich platby kartou cez internet. Pri platbch bez fyzickej prtomnosti karty sa ukzala ochrana cvccvv kdom ako nedostaton. Platby na internete, card Verification Code resp, mastercard oznaenie CVC. American Express zase CID, cez mobiln telefny a pod, not present transakcich. Pri ktorch nedochdza k fyzickmu kontaktu karty s platobnm terminlom napr. Visa posledn trojslie na zadnej strane karty. Exspircie karty a servisnho kdu karty. Ip platobnej karty a vytlaen zväa na zadnej strane karty pri podpisovom prku. Kontroln kd je vpsan v dtovom nosii magnetick prok. Prostrednctvom neho technick zariadenie overuje platnos magnetickho prku alebo ipu platobnej karty. Visa pouva oznaenie CVV, cVV2 kd je seln kd vytvoren kryptovanm z sla karty.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Похожие новости
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Популярные новости
Комментарии
Сообщество
Календарь
Облако тегов
Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content